Tietosuojaseloste

Etusivu / Tietosuojaseloste

Rengasmarket Joensuu käsittelee tietojasi verkkosivuston käyttösi yhteydessä soveltuvien oikeussäännösten mukaisesti.

1. Yleistä 

Rengasmarket Joensuu kerää, käsittelee ja käyttää sinua koskevia henkilötietoja verkkosivuston käyttöösi liittyvän sopimuksen täytäntöönpanon tarkoituksessa.

Tietoja voidaan arvioida raportointitarkoituksessa (esim. tilastot), jos lainsäädännössä niin sallitaan ja/tai määrätään.

Tietojasi kerätään, käsitellään ja käytetään vain soveltuvien tietosuoja-asetusten (esim. suostumuksesi) mukaisesti.

Kaikkia tietojasi käsitellään lakisääteisten määräysten mukaisesti ehdottoman luottamuksellisina.

2. Tietojen kerääminen ja käsittely

Rengasmarket Joensuu tallentaa henkilötietoja, jotka koskevat sen verkkosivuston käyttäjiä, vain jos siihen on annettu suostumus. Tallennettavat tiedot koskevat ainoastaan vierailun päivämäärää ja aikaa, vierailtuja sivuja, käytettyjä sivutoimintoja sekä verkkosivustoa, jolta käyttäjä on siirtynyt sivustolle. IP-osoite siirretään anonyymisti, ja sitä käytetään ainoastaan maantieteellisen sijainnin määrittämiseen kaupungin tarkkuudella. Rengasmarket Joensuu käyttää näitä tietoja verkkosivuston käytön mittaamiseen, tilastojen tuottamiseen sekä sivuston kautta tarjottavien palvelujen ja tietojen kehittämiseen.

Käyttäjän henkilötietoja käytetään ainoastaan käsittelyyn annetun suostumuksen puitteissa tai soveltuvien tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Rengasmarket Joensuu tallentaa verkkosivustolle annettuja tietoja, kuten nimiä, yritysten nimiä, sähköpostiosoitteita, osoitteita ja puhelinnumeroita, ainoastaan kanssasi käytävää henkilökohtaista viestintää varten. Tietoja säilytetään ja/tai käytetään ainoastaan verkkokaupan tilauksesi/tiedustelusi/palautteesi/kilpailuun osallistumisesi käsittelemiseksi. Tietosi poistetaan, kun käsittely on saatu päätökseen, jos tietojen poisto ei ole ristiriidassa lainsäädännöstä johtuvan säilytysvelvollisuuden kanssa.

3. Rekisteröidyn oikeudet

3.1 On hyvä huomata, että rekisteröidyn asemassa sinulla on seuraavat EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR-asetus) johtuvat oikeudet koskien henkilötietojesi käsittelyä:

Ilmoitusoikeudet, GDPR-asetuksen 13 ja 14 artiklat
Oikeus saada pääsy tietoihin, GDPR-asetuksen 15 artikla
Oikeus tietojen oikaisemiseen, GDPR-asetuksen 16 artikla
Oikeus tietojen poistamiseen, GDPR-asetuksen 17 artikla
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, GDPR-asetuksen 18 artikla
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, GDPR-asetuksen 20 artikla

Jos sinulla on kysyttävää tästä, ota yhteys sähköpostitse.

Katso yhteystiedot

3.2 GDPR-asetuksen 7 (3) artiklan mukaan sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen, käsittelyyn/säilyttämiseen ja käyttöön. Suostumus on peruutettava kirjallisesti kirjeellä tai lähettämällä sähköpostia.

Katso yhteystiedot

3.3 Voit milloin tahansa ottaa yhteyden kirjallisesti (ml. sähköposti), jos sinulla on kysyttävää tai haluat tehdä valituksen.

Katso yhteystiedot

Voit myös ottaa yhteyden mahdollisiin toimivaltaisiin tietosuojaviranomaisiin.

4. Tallennettujen tietojen suojaaminen

4.1 Yrityksemme käyttää teknisiä ja organisatorisia turvatoimia antamiesi henkilötietojen suojaamiseksi muuttamiselta, häviämiseltä ja tuhoamiselta sekä luvattoman tietoihin pääsyn estämiseksi. Turvatoimia kehitetään ja mukautetaan jatkuvasti uusimman teknologian mukaisiksi. Kolmannet osapuolet voivat päästä tarkastelemaan annettuja tietoja, jotka on salattu. Sen vuoksi haluamme huomauttaa, ettei turvallista tiedonsiirtoa voida taata internetissä (esim. sähköposti). Tästä syystä arkaluonteisia tietoja ei joko pidä lähettää ollenkaan tai ne on lähetettävä suojatun yhteyden välityksellä (SSL). Jos avaat sivuja ja tiedostoja ja sinua pyydetään syöttämään henkilötietoja, on hyvä huomata, että näiden tietojen siirtäminen internetin välityksellä ei välttämättä ole turvallista ja että vaarana on, että luvattomat henkilöt voivat tarkastella ja muuttaa tietoja.

5. Evästeet (pienet tekstitiedostot)

Kun vierailet verkkosivustollamme, tietokoneellesi voidaan tallentaa tietoa evästeiden muodossa. Tällaisia evästeitä käytetään ainoastaan verkkosivustojen toiminnan varmistamiseen. Muita evästeitä (esim. liittyen verkkosivuston käyttöön) luodaan ainoastaan suostumuksesi perusteella (ks. Evästekäytäntö). Voit myös päättää olla hyväksymättä evästeitä. On kuitenkin hyvä huomata, ettet tällöin välttämättä pysty täysin käyttämään useita tämän verkkosivuston toimintoja.

Lisätietoa sivustolla käytetyistä evästeistä

5.1 Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Inc:in (jäljempänä: Google) Google Analytics -verkkoanalyysityökalua. Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat tietokoneellesi tallennettavia tekstitiedostoja ja joiden avulla verkkosivusto voi analysoida, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luomat tiedot näiden verkkosivustojen käytöstäsi siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa.

Jos IP-osoitteen anonymisointi on aktivoitu, Google lyhentää/anonymisoi Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen muiden osapuolten kohdalla IP-osoitteen viimeisen oktetin. Vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin, jossa se lyhennetään. Tällä verkkosivustolla käytetään aktiivista IP-osoitteen anonymisointia. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen verkkosivuston käyttöä koskevia raportteja verkkosivuston ylläpitäjälle ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja verkkosivuston ylläpitäjälle.

Google ei yhdistä IP-osoitettasi muihin hallussaan oleviin tietoihin. Sivustollamme olevia evästeitä käytetään ainoastaan suostumuksellasi. Voit myös estää evästeiden tallentamisen pysyvästi tekemällä tarvittavat muutokset selaimesi asetuksissa. Haluamme kuitenkin huomauttaa, ettet tällöin välttämättä pysty täysin käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käyttämästä tietoja (evästeitä ja IP-osoitteita) lataamalla ja asentamalla selaimen liitännäisen.

6. Ulkoisia linkkejä koskeva ilmoitus

Verkkosivustollamme on linkkejä kolmansien osapuolten ulkoisille verkkosivustoille, joiden sisältöön me emme pysty vaikuttamaan. Emme sen vuoksi ole myöskään vastuussa tällaisesta muusta sisällöstä. Sivun ylläpitäjä tai operaattori on aina vastuussa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Linkitetyt sivut on tarkastettu mahdollisten oikeudenloukkausten varalta linkkien luomishetkellä. Linkkien luomishetkellä ei havaittu lainvastaista sisältöä. Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva valvonta ei kuitenkaan ole kohtuudella mahdollista ilman konkreettista epäilyä oikeudenloukkauksesta. Poistamme välittömästi linkit, joiden on todettu rikkovan lakia.